Pre úspešnú registráciu študenta je najprv nutné vytvoriť účet pre rodiča a následne ho v poli ,,RODIČ,, vybrať